Concursul de Informatica Aplicata

Faza judeteana 17 martie 2012, Colegiul Economic Administrativ Iasi

Contestatii
In urma reevaluarii probei practice pe fisierele elevei cu ID-ul IS_A_020 ca urmare a contestatiei depuse s-a obtinut punctajul : 55 puncte

Contestatiile se depun luni, 19 martie, la secretariatul Colegiului Economic Administrativ Iasi, intre orele 9 - 12.

Se pot depune contestatii pentru probele teoretice si/sau practice la ambele sectiuni.
Exceptie fac probele de sustinere a proiectelor la sectiunea C# si sectiunea TIC (clasele a XI-a xi a XII-a) la care nu se admit contestatii.

Concursul incepe la ora 9.00
Va rog sa consultati
site-ul concursului CIA

Programele de concurs

Sectiunea TIC

Proba teoretica - test grila cu 50 itemi, timp de rezolvare 90 minute

Clasele a IX-a -a XI-a
Programa scolara de la disciplina TIC,subiecte din Office 2007 si Windows Vista
Clasa a XII-a
Programa scolara de la disciplina TIC, subiecte din Office 2003 si Windows XP


Proba practica - rezolvarea unui set de cerinte practice pe calculator, din programa scolara. Timp de lucru - 90 minute

Clasele IX - X
Programa scolara de la disciplina TIC,subiecte din Office 2007 si Windows Vista


Proba proiect - Prezentarea unui proiect specific programei corespunzatoare specializarii clasei; fiecarui concurent i se vor aloca maxim 15 minute pentru prezentare.

Clasele XI-XII
Programa scolara de la disciplina TIC corespunzatoare specializarii clasei din care provine elevul, avand cuvant cheie Artă prin ştiinţă, ştiinţă prin artă.


Sectiunea C#

Proba teoretica si proiect

Limbajul C#
Programare Orientata Obiect cu C#
Programare vizuala
ADO.NET
Programare web cu ASP.NET

Tema stabilita pentru C# este Plus şi minus
Criterii pentru jurizarea proiectelor:

  • Interfata prietenoasa
  • Continut (text, date numerice, imagini, audio - video
  • Baza de date
  • Algoritm de procesare
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License